Howa arassalaýjy

 • AP1207C the enemy of SARS-COV-2 desktop small air purifier

  AP1207C SARS-COV-2 iş stoly kiçi howa arassalaýjy

  1-AP1207-iň ulanylýan meýdany 14 inedördül metre deňdir. Onuň sesi 50 desibelden azdyr.5 minut içerdäki hapalanmagy arassalamakdyr .Süzgüçden öňki süzgüç haýwan sütükleri, süýdemdirijiler we gödek ýaly 2,5 süýümli bölejik maddalaryny bloklap biler. tozan.

  HEPA süzgüji polen, duman we wiruslar ýaly howa akymyndan kiçi bölejikleri 0,3 mikrona çenli bloklap biler.

 • AP3001 clean air delivery rate (CADR) up to 310m3/h

  AP3001 arassa howa eltiş tizligi (CADR) sagatda 310m3 / sag

  Örän sessiz re modeim, efficiencyokary netijeliligi arassalamak, antibakterial 99,99%

  AP3001-iň üç görnüşi bar, A, B we C.B model bilen B modeliň arasyndaky tapawut, B-de PM 2.5 sanly ekrany barC modelinde wifi funksiýasy bar.

 • AP5002 cadr 630 hepa 14 medical grade carbon uv hepa filter air purifier

  AP5002 kadr 630 hepa 14 lukmançylyk derejeli uglerod uv hepa süzgüç howa arassalaýjy

  -Bu model AP5002, bu enjamyň CADR sagady 630m³ / sag. Meýdany 65-70 inedördül metr bolup biler.

  -Bu modeliň daşky görnüşi gaty üýtgeşik, tutuş görnüşi kitaba meňzeýär, ony bezeg hökmünde öýüňize goýup bilersiňiz, Iki ekrany, esasy ekrany we kiçi ekrany bar.

  -Maşynyň uniwersal tekeri bar, bu enjamy herekete getirmek gaty aňsat.

  - tozan datçigi, TVOC datçigi, Temperatura we çyglylyk datçigi bar.

 • AP1211 Desktop home air purifier with child lock

  AP1211 Çaga gulpy bilen iş stoly öý arassalaýjy

  Netijeli arassalamak ukyby, asuda we amatly iş ýerine ýetirijiligi, kiçi we tebigy öý stiline; arassalama netijeliligini howanyň hiline görä sazlaň. Mysal üçin, 12 inedördül metrlik otag, howany bary-ýogy 10 minut aýlap bilýär.

 • AP0061 Car Bluetooth and Music air purifier

  AP0061 Awtoulag Bluetooth we aýdym-saz howa arassalaýjy

  Önüm, ulanyjylaryň halaýan ysyny taşlap bilýän ýörite atyr gubkasy bilen gelýär,

  önüm işleýän mahaly bu ýerden az mukdarda ýel geçýär we hoşboý ys ýaşaýyş üçin amatly şert döretmek üçin şemal bilen birlikde ýuwaş-ýuwaşdan çykar.

  Ulanyjylar öz isleglerine görä mazmuny goýmagy saýlap bilerlerGranule, mazmun granulasyny ulananyňyzda gubkany aýyryň.

 • AP1210 aromatherapy function and real-time wifi control

  AP1210 aromaterapiýa funksiýasy we real wagt wifi dolandyryşy

  Iň köp satylýan iş stoly howa arassalaýjy, Bu enjamyň CADR sagady 120m³ / sag, gurşaw meýdany 14 , şahsy peýdalanmak we ofis we çagalar otagy ýaly kiçi otag üçin amatly.

  Bu enjamyň aromaterapiýa funksiýasy bar, gubka atyr we efir ýagy goşup bilersiňiz, hoşboý ys howa otagyndan tutuş otagy doldurar.