AP5002 kadr 630 hepa 14 lukmançylyk derejeli uglerod uv hepa süzgüç howa arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

-Bu model AP5002, bu enjamyň CADR sagady 630m³ / sag. Meýdany 65-70 inedördül metr bolup biler.

-Bu modeliň daşky görnüşi gaty üýtgeşik, tutuş görnüşi kitaba meňzeýär, ony bezeg hökmünde öýüňize goýup bilersiňiz, Iki ekrany, esasy ekrany we kiçi ekrany bar.

-Maşynyň uniwersal tekeri bar, bu enjamy herekete getirmek gaty aňsat.

- tozan datçigi, TVOC datçigi, Temperatura we çyglylyk datçigi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň beýany

1

-Bu model AP5002, bu enjamyň CADR sagady 630m³ / sag. Meýdany 65-70 inedördül metr bolup biler.

-Bu modeliň daşky görnüşi gaty üýtgeşik, tutuş görnüşi kitaba meňzeýär, ony bezeg hökmünde öýüňize goýup bilersiňiz, Iki ekrany, esasy ekrany we kiçi ekrany bar.

-Maşynyň uniwersal tekeri bar, bu enjamy herekete getirmek gaty aňsat.

- tozan datçigi, TVOC datçigi, Temperatura we çyglylyk datçigi bar.

Funksiýalar

-WIFI funksiýasy; Uzakdan dolandyryş

-Fan tizligini sazlamak: 4 synp

-Child-lock 3 3 sekunt basyň

- Wagtlaýyn funksiýa : 1-2-4-8

- Täzeden düzmek düwmesi

-Süzgüjini täzeden düzmek düwmesiniň iki işi bar

1. Filtriň üýtgemegini ýatladýan:

Süzgüçiň hakyky ulanylyşyna görä, enjam süzgüçiň gutarýan wagtyny awtomatiki hasaplaýar. Süzgüçiň möhleti gutarandan soň, çalyşma görkezijisi ýalpyldaýar we süzgüçi üýtgetmegi ýatladýar

2. Howanyň hil görkezijisini ýapyň we dolandyryş panelindäki ähli yşyklar öçer 

Birnäçe süzgüç

2

Dört arassalaýyş ulgamy: Öň süzgüç, HEPA süzgüji, birleşdirilen süzgüç, fotokatalizator süzgüji we UV lampa sterilizasiýasy

Öňünden süzgüç: Haýwan sütükleri we gödek tozan ýaly has uly bölejikleriň öňüni almak

HEPA süzgüji: Polen, duman ýaly allergenleriň ýaýramagyny azaltmak

Birleşdirilen süzgüç: Köpugurly süzgüç formaldegidi, dezodorizasiýany we dumanlary aýryp biler

Fotokatalizator süzgüji: TVOC-ny peseldiň we bakteriýalary öldüriň

Düwme dolandyryş paneli

Reodeim: Awto re modeim we sessiz re modeim

Çaga gulpy: Çagalaryň tertipsiz işlemeginiň öňüni almak üçin çaga gulpuny açyň

Wagtlaýyn funksiýa: 1-4-8 sagat awtomatiki ýapyş wagtyny düzüň

Anion funksiýasy: Anion funksiýasy we UV sterilizasiýa funksiýasy

Janköýerleriň tizligi: Dört derejeli janköýer tizligi

Kuwwat düwmesi: Awtomatiki re modeimi işletmek üçin güýç düwmesini basyň

3

Öndürijilik parametrleri

Model

Bölüm

AP5002

Naprýa .eniýe

V ~, Hz

220 ~ 240,50

Bahalandyrylan güýç 

W

55 UV bolmasa)
62 (Sowuk katod UV)
88 (Gyzgyn katod UV)

PM2.5 CADR

m3 / sag

550 (H12 uglerod süzgüji)

Şowhun 

db (A)

≤66

Daşky meýdany

m2

38.5-66

Motor

 

DC motor

NW

KG

11.5KGS

GW

KG

14.5KGS

Ölçegi (mm)

MM

440 * 230 * 645

Kartonyň ululygy (mm)

MM

510 * 300 * 725

Kartonyň daşynda (mm)

MM

 

531 * 312 * 742

Qty ýüklemek

20 ''

226

40 ''

490

40''HQ

554


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň